Европейски хоризонти 2014-2020

European-Parliamen_1962215b

На прага сме на новия програмен период 2014-2020г. – време, в което благодарение на европейската солидарност в българската икономика трябва да бъдат инвестирани общо 7.6 млрд. евро финансиране по линия на политиката на сближаване. Отделно от това трябва да бъдат получени 2.3 млрд. евро за развитие на селските райони и 88 млн. евро за рибарство и морско дело. Важно е да отбележим, че сумите са рамкови, а от нас зависи доколко успешно ще запълним отделните квадратчета. Въпрос на воля, професионална експертиза и добро лоби. Както вече писах, Варна беше своеобразен флагман в черната класация на европейците – 5 години европейска дупка. Всички вече усещат западния вятър на промяната, елегантно финтирал студения северняк. J

Според сключеното с Брюксел в средата на август т.г. споразумение за партньорство между България и ЕС, финансовите средства са разпределени в общо 5 структурни и инвестиционни фонда – Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд, Европейски фонд за морско дело и рибарство и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общо седем пък са оперативните програми, през които различните типове бенефициенти ще могат да кандидатстват за европейските финанси.

 • ОП „Околна среда“ – подпомага секторни политики в областта на водите, отпадъците, биологичното разнообразие и НАТУРА 2000, както и други политики по околна среда и изменение на климата.
 • ОП „Региони в растеж“. Може би най-близката до гражданите оперативна програма, подпомагаща устойчивото и интегрирано градско развитие, регионалните образователна, здравна, социална и пътна инфраструктури, регионалния туризъм, превенцията на риска и техническата помощ.
 • ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – финансира мащабни инфраструктурни проекти от общонационално и общоевропейско значение.
 • ОП „Иновации и конкурентоспособност“ . Приоритетни за програмата ще бъдат предприемачеството, експортния и производствен потенциал, технологичното развитие и иновациите, конкурентоспособността и продуктивността на предприятията, зелената и ефективна икономика, енергийните технологии и енергийната ефективност на предприятията .
 • ОП „Развитие на човешките ресурси“. Програмата има за цел да подобри достъпа до заетост и качеството на работните места.
 • ОП „Добро управление“. Чрез програмата се финансират проекти, свързани с дейността на централната, областната и общинската администрация, структурите на съдебната система и неправителствените организации. Цели се постигане на по-висока ефективност, ефикасност, резултатност и прозрачност.
 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Последна, но може би най-важна програма, тъй като финансира научни изследвания и проекти, свързани с технологично развитие – един от приоритетите на европейската стратегия за развитие на Общността до 2020 година.

В заключение – Европа инвестира достатъчно всеобхватно и мащабно в България. Доколко всеки един от нас ще инвестира в Европа, България и най-вече в себе си, зависи само и единствено от самия него. С други думи, инвестирай за да получиш.

Пасторално

DSC_0235Методи беше средностатистически българин – от новите столичани. На близо 50 години, той живееше в малък апартамент в един от вървежните квартали на София. Имаше двама сина – Петър и Павел, които от години не живееха в милата ни родина. Единият завърши медицина в реномиран български университет, но веднага след като получи дипломата си замина на специализация в Германия, където остана да живее и работи до ден днешен. Другият – археолог по образование и душа, изследваше далечни земи, изпълнявайки заръките на богати държави, желаещи да повдигнат и без това богатото си самочувствие с незнайни факти от иначе бедната си история. Съпругата на Методи – Милена, реши да търси собственото си щастие далеч от него. Преди повече от година, дали заради кризата на средната възраст или просто заради силното си чувство на егоцентризъм, тя реши да търси нови места, нови хора и нова любов. Замина за Италия, където – вместо светло бъдеще със загорял от слънцето напет римлянин, намери само нископлатена работа, фалшиви приятели и много алкохол, който да заличава мрака в съзнанието й всяка вечер. Рядко се обаждаше на Методи, въпреки че й липсваше. Не топлата му ласка и милата дума, а спокойствието, което й даваше заплатата му. Рядко се обаждаха и децата. Забързани в работното си ежедневие, нито Петър, нито Павел се сещаха да чуят бащиния глас. Добре ли звучи, има ли нужда от нещо, ще вдигне ли слушалката изобщо.

Такъв беше животът на Методи през последната една година – безвремие, което все по-често го караше да мисли за живота, за смисъла от това да продължаваш да се бориш, за следата, която всеки от нас остава след себе си и за тази, която времето и обстоятелствата остават в нас самите. Вътрешният му глас крещеше за промяна – тиха, спокойна, обмислена, но радикална.

Методи беше родопчанин по рождение. Преди да постъпи в Софийски университет той живееше в сгушеното под полите на Родопа планина китно село Триград. Само на няколко километра от българо-гръцката граница, три пъти граденият Триград носеше във вените си топлата кръв на родопчани – отрудени от тежкия живот на село, винаги готови на битка – за оцеляване или свобода, но винаги усмихнати и гостоприемни. Именно от този дух и енергия имаше нужда Методи в този момент, за да се освободи от тъмната екзистенциална дупка, в която беше попаднал. Имаше нужда от упората, която дава бащиното. Имаше нужда от светлината на железния светилник, за който Талев му разказваше, докато беше малък, четейки опърпана книжка на озарения от слънцето южен склон над селото.

След като обмисли добре своето решение, изгубеният родопчанин събра малко дрехи, освободи се от работа, приготви колата и замина. Реши да се върне за известно време в родния Триград, воден от неистовото желание да намери спокойствие за душата си. Пътува дълго. Времето беше топло и слънчево – нетипично за късната есен, която бе обзела София. Не усети времето, за което стигна до Триградското ждрело. Беше пропуснал няколкото часа, през които шофираше машинално по магистрала “Тракия”. Едва острите завои, тесният път и безконечните пропасти, издълбани през годините в твърдия гранит от буйните планински води, го върнаха в осъзнатата реалност.

Пристигна в ранния следобед. Все още не бяха продали семейната къща, която обаче не бе пощадена от силата на времето. Мазилката беше започнала да се лющи, залепените по стъклата на прозорците стари вестници, чиято цел беше да предпазят вътрешността от изпепеляващите лъчи на лятното слънце, бяха избелели, дворът се беше превърнал в красив кехлибарен килим, изпъстрен от изпадалите листа на безформените корони на старата овошна градина. По всичко личеше, че имотът не се стопанисва от години, но вратите бяха все така добре залостини, прозорците здрави, а плодовете необрани. Родопчани уважаваха ближния и никога не биха посегнали върху чуждото. Животът ги бе научил, че срещу суровите изпитания на планината могат да се изправят само ако са единни, уважават се и си помагат. Ето защо никой не бе посмял да разбие и ограби старата запустяла къща.

Минаха няколко дни, през които Методи беше зает с домашната работа. Почисти изпадалите листа и гниещи плодове, изгори изсъхналата от слънцето трева, проветри вътрешните помещения, поправи остарелия водопровод и закова няколко от счупените дъски на стълбите, водещи към втория етаж. Всичко това му помогна да запълни съзнанието си с мисли, позволили да прикрие раната, която кървеше в собствената му душа от известно време. Тази благодат обаче не беше вечна. Той имаше нужда от споделяне. Имаше нужда да разкаже всичко, което му се бе случило през годините, откакто беше напуснал бащината стряха и бе поел по собствения си път. Тези му желания го накараха да осъзнае, че в селото не е останал нито един от приятелите, с които бе прекарал детството си. Всеки един от тях беше уловил полъха на собствения си вятър, който го бе отвел далеч от планината. Мистичната й енергия не бе успяла да задържи времето, което безвъзвратно беше оставило следите си върху миналото, настоящето и бъдещето на селото, на родопчани и на Методи. След като разпита в местната кръчма за Станчо, Иван, Николай и Милен, той разбра, че и те като него  може би търсеха своята хармония някъде далеч от родното място.

Мина ден, минаха два, Методи все по-често започваше да се връща в онова болезнено състояние на угриженост, което изпиваше всяка капка енергия, живееща в душата му. След като свърши всичката домакинска работа, която превърна запустялата къща отново в дом, сблъска се с болезнената реалност, че макар и под родната стряха отново е сам, той реши, че свежестта на гората би могла да донесе така жадуваното спокойствие. Сливането с природата в най-натуралния й вид щеше да му помогне да събере мислите си отново и да опита да ги подреди.

Само след няколко минути с кола, той паркира в подножието на еко-пътека, която отвеждаше зажаднелите за природни изживявани туристи към популярните Смолянски водопади. Тръгвайки нагоре по планинската пътека, Методи подмина няколко остарели и изоставени сгради, прикрити зад избуялата дива растителност. “С труд и упоритост всичко се постига”, прочете върху каменна колона, която преди години е била вход към местното предприятие за развъждане на риба. Малко по-настрани от сервизните помещения бяха и самите басейни, които тънеха в разруха и само идеалната геометрия помежду им напомняше, че това не са чудати природни форми, а творения на пренавития социалистически строй. Малко по-нагоре, веднага след стария каменен мост, от който невръстните родопчани ловяха риба навремето, стоеше новият информационен център, построен по европейски стандарт с европейско финансиране. Покривът беше нареден по традиционна родопска технология – с речни камъни, модерни габиони спираха свлачищните процеси, а коминът пушеше кокетно в очакване на зажаднели за знание туристи. Какъв контраст – помисли си Методи. Може би след време и тази модерна постройка ще изживее наказанието на времето, така както го прави старият рибарник, така както го прави и той самият. Песента на горските птички го върна в реалността и той реши да продължи нагоре. Следваше живописна пътека, подаряваща красиви гледки на дървени мостове, реещи се водопади и разхлаждащи водни пръски. Макар и през есента, времето беше топло и човек имаше нужда от водната прохлада на природата. На връщане от красивата панорамна площадка, която беше естествен завършек на пътеката, Методи мина покрай къщата на бай Илия, който той помнеше от детските си години. Красива бяла къща и двор с голяма оранжерия. Методи погледна с любопитство, като се надяваше да зърне зад ъгъла стария си познайник. Мина покрай оранжерията, от която се носеше смрад на гниещи отпадъци. Дървените колове все още придържаха насъжденията от летни домати, които очевидно никой не беше събрал. Черни листа и стичащ се по стеблата сок. Това беше нетипична гледка за къщата на бай Илия, който се славеше в района като виден домошар и скопосаник. Методи се приближи към постройката в двора и тогава забеляза детайлът, който го вледени. Черно-бял некролог и черна забрадка, набързо завързана на входната врата. Очевидно старецът се беше споминал в средата на лятото. Няколко дни след случката Методи разбра, че децата му са се прибрали само за ден. Погребали покойника, заключили къщата и си тръгнали. Служебни ангажименти – оправдали се те, отпрашвайки със скъпарските си возила.

Гледката на безлюдната къща още повече натъжи Методи. Историята го върна обратно в реалността, която за пореден път зашлеви безжалостната си плесница по сбръчканото лице на родопчанина. Тежка въздишка и тих плач – това беше неговият начин да се сбогува със стария си познайник от детството.

Шарена табела с надпис “Монсанто” беше забучена на няколко места около старата нива, при която Методи спря за малко преди да се върне в селото. Това беше нивата, където той беше създаден, където пое първата си глътка въздух и където беше откърмен. На тази нива той помнеше своята майка, баба и леля, които отглеждаха тогавашните родопски картофи и смолянски фасул, даващи препитание за много народ от суровата земя. Култури, осигуряващи спокойствие и устойчивост на земята и на хората, които сега бяха заменени от модифицирани семена, произведени от международна корпорация със съмнителни практики. Старите привички се бяха превърнали в модерни проекти на висока цена.

– Родопски мед ли търсиш, синко, провикна се прегърбена старица към Методи, който се беше отнесъл в мислите си.

– Себе си търся, бабо, отговори й той и се учуди от болезнената искреност, с която й отвърна. Загубил съм се и си търся душата. Върнах се от София да диря спокойствие в планината, но не го намирам. Всичко се загуби, светът се преобърна. Когато бях дете, планината ми даваше увереност и спокойствие, а сега не се получава. Няма ги майка, татко, децата и жената. Няма ги приятелите, няма ги безгрижните дни. Няма го и бай Илия. Няма нищо…

– Не успяваш синко, защото търсиш на грешното място. Обърни се и погледни. Обърни се, но не на север, не на юг. Там склоновете са еднакви. Обърни се към себе си. Всичко е в теб – и хармонията, и спокойствието и увереността. Планината е място за споделяне. Понякога топло и слънчево, понякога студено и мрачно, но винаги красиво. Не очаквай да получиш миналото обратно, защото дори и планината не може да ти го върне. Тя може да те изслуша и окуражи, но не може да те насочи. Тръгвай и води. Само така ще продължиш и ще излезеш от бездната.

Методи не отвърна нищо. Целуна старицата по загрубялата страница, качи се в колата и замина. Прибра се в къщата по залез. Събра багажа си, заключи вратите и отпътува обратно към София. Върна се променен. Смени собствената си нагласа и разбиране за живота и природата. Това му помогна да превърне София в собствената си Родопа планина, която му подаряваше пасторалните си гледки всеки ден, стига да имаше очи да ги види. Получи онази способност, която орлите бяха отвоювали от планината – полетът към безграничната свобода.

 

Victory for Varna – ден до финала

VARNA2019_COVER_#SUPPORT_B

Само два дни делят Варна от решението на международната комисия, избираща българския град – Европейска столица на културата през 2019 година. На финал сме с трима съперници – София, Пловдив и Велико Търново, като всеки претендент за титлата имаше възможността да представи визията си за средище на европейската култура в рамките на ни повече, ни по-малко от 9 часа. Далеч съм от мисълта, че в рамките на ден, преимуществата на града, приютяващ едно от трите най-големи и популярни балетни събития в света – Международен балетен конкурс Варна, могат да бъдат показани, че необозримите хоризонти, които морският бряг открива за Варна и нейните ветроходи, могат да бъдат достигнати, че богатата и пъстра история, събрана в местните музеи, може да бъде прочетена. Силно вярвам обаче, че нашите ентусиазъм, вяра, желание и възможности, могат да бъдат усетени – още с първия полъх на морския бриз, реещ се от душата на всеки варненец.

Богато минало

Археолози доказаха, че най-старото обработено златно съкровище е открито във Варна“, BBC. Да, тук е намерено най-старото обработено златно съкровище, което е едно от най-големите доказателства за солидния фундамент, върху който се развива местната култура. Кръстопът на цивилизации, Варна е средище за промяна чрез обмяна. От пристанището на морската столица отпътуват и пристигат едни от първите търговски кораби, дали основния тласък в развитието на националната икономика след освобождението на страната ни от турско робство. Тук започва първото в страната обучение по търговия и стопанство. Варна е изпълнена със съдържание – древно, богато и ценно.

Динамично настояще

Лято, плаж, море – животът ни зове. С филми, музика, танци, театър, рисунки, фотография, графити и ъндърграунд култура, Варна се превръща в летния Бряг на вдъхновението за хиляди. Животът буквално кипи. Богатият културен календар дава възможност за изява на български и чуждестранни творци, пристигащи тук за да покажат авангарда на своите творения. Международният балетен конкурс, Международните филмов, театрален, музикален и фолклорен фестивал, както и Международният фотографски салон, са само част от културния живот, които играят основна роля във възпитанието на ценности в общността – да уважиш потрудилия се, да приемеш различния и да оцениш обективно състезаващия се. Да, Варна възпитава чрез култура, като го прави динамично и с финес, особено през лятото…

 Обещаващо бъдеще

С кандидатурата си за културна столица, Варна обещава да бъде точката с най-високо културно и събитийно сгъстяване на Стария континент. Всеки един от нас ще усети промяната чрез сетивата си – ще види едни от най-модерните арт инсталации в света, ще чуе едни от най-добрите музикални изпълнители, ще вкуси от кухнята на далечни и непознати народи, ще усети аромата на екзотични цветя – ще се докосне до непознатото, носещо положителна промяна. Бъдещето обещава да бъде различно.

Със или без международна титла, Варна никога няма да спре да се развива, да създава и подарява, да открива и преоткрива, да не забравя, но и да се учи от миналото си, да бъде коректив за себе си и за света. Варна ще бъде вечна. Кръговратът на живота, на културната промяна чрез обмяна, ще продължи да се върти. Безкрайността описва Варна най-пълноценно, защото всъщност ТИ СИ ВАРНА.

Европейското лице на Варна

99

 

Може би няма жител на морската столица, на който да не му прави впечатление промяната в града. Разкопават се улици, ремонтират се водопроводи, реновират се сгради, предприемаческата инициатива е в разцвет. Наглед все дейности без установена взаимовръзка помежду. Има обаче нещо, което събира на едно място всичко това – синьо-жълтия бранд, с който започваме да свикваме все повече и повече. Флагът на Европейския съюз стои навсякъде – по новите автобуси, по новите тролейбуси, има го по всички информационни табели на големите инфраструктурни проекти. Вижда се дори и в кафенета и сладкарници, за които разликата между медна и ПВЦ канализационна тръба е може би непонятна, но пък доставката на чиста питейна вода да бъде без прекъсване и с високо качество е от ключово значение.

Как ще ги стигнем?

Още преди присъединяването на България към Общността европейците се опитаха да ни научат да мислим проектно, да смятаме големите цифри правилно и да не си правим сметките без кръчмаря. Спорен е въпросът доколко добре си научихме урока. В периода от 2007г., когато България стана пълноправен член на ЕС, до 2012г. положението във Варна не изглеждаше да търпи промяна. Едни и същи разбити улици, едни и същи димящи икаруси и напудрен център с евтин макиаж. Именно по този лежерно-рокерски тертип преминаха първите 6 европейски години на Варна. А казват, че първите 7 са най- важни.

Ще я бъде ли промяната?

Остава ни нито повече, нито по-малко от една година до затварянето на програмния период 2007–2013 г. Едва в последната година, местната администрация успя да се включи в няколко важни проекта, чиято цел е да подобрят жизнената среда в града. За един от тях – този за достъпна градска среда, дори се наложи да бъде извънредно отворен “прозореца” за кандидатстване. Това позволи в града да влязат 4.5 млн. лв. чисти европейски пари. Именно с тях ще бъде реновирана централната градска част, ще бъде оформен и т.нар. пешеходен ринг, който ще позволи на туристите да разгледат морската столица на България по достоен европейски начин.

Красив център за туристите, удобен транспорт за местните. През 2013 г. започна реализацията и на друг ключов за Варна проект, финансиран със 110 млн. лв. европейски средства. 70 нови автобуса, високоскоростен автобусен коридор (BRT), информационна система за следене на автобусния трафик, както и система за известяване по спирките на градския транспорт, са само част от компонентите, които имат за цел да подобрят обществената услуга.

Отново по оперативна програма, но този път за екология, са и 30-те нови тролейбуса, които ще обслужват електрифицираните трасета на “Градски транспорт”. С реално измеримата инвестиция от 28 млн. лв., тролейбусният състав в морския град ще бъде обновен с по-екологични и по-икономични возила.

Какво предстои?

Новият програмен период ще предостави възможност на Варна за получаване на безвъзмездно европейско финансиране по линия на оперативна програма „Региони в растеж“. Всъщност, морската столица е градът, защитил най-широк обхват на сферите, в които може да подготвя проекти за кандидатстване през следващия програмен период. На база Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в който са включени 165 обекта, общата проектна стойност възлиза на 686 459 105 лв. , като има и резервен списък с 40 проекта за 442 686 789 лв.

Равносметка

Практиката от последната година показва, че механизмът работи. Европейската солидарност променя облика на Варна по видим и финансово измерим начин. И, ако през 2007 г. България влезе в Европа, то през 2013 г. Европа влезе във Варна. Въпросът е докога ще остане.

Правенето е въпрос на желание, не на възможности

 

2

Тази нощ разказвах. Разказвах за миналото на Варна, Европа и Света. В нощи като тази е добре човек да бъде не в Лондон и неговия Британски музей, нито пък в Париж и Лувъра, а във Варна и нейния Археологически музей. Все пак тук се намира най- старото златно съкровище в света. Тук са и златните накити, чиято детайлност буди възхищението на всеки. Именно тази ювелирност предизвика възхитата на Ева Паунова и нейния екип, на които бях своеобразен гид.

Реших да ви представя Ева, защото тя е един от най- младите политици, които познавам. Завършила бакалавърска степен по международни отношения и бизнес администрация в Американския университет „Джон Кабот“ в Рим, тя е пример за това как успехът на младите не се дължи на възможностите, а на желанието. Винаги съм твърдял, че младостта не трябва да се смята за порок. Само младите хора могат да си позволят да бъдат идеалисти – да правят нещата по своему, без да се съобразяват с безумните стени, които времето и опита градят. Младите притежават онази дързост, която мъдростта убива. Именно тя е двигателят, който прави невъзможните наглед неща да се случват.

Бях впечатлен – от непосредствеността, от знанието, от енергията. България и Европа имат нужда от политици като нея. Хора, който не говорят за нещата, а ги карат да се случват. Правят ги зад светлините на прожекторите, но ги правят с идеята, че допринасят за развитието – собственото и това на общността.

Мисля си, че в цялата случката има символика. Когато човек е изправен пред избор, той има нужда от пример, вдъхновение и сила, които да го преведат през трудностите на деня. Днес минало и бъдеще се събраха – мъдростта на хилядолетната история и дързостта на младежта. Именно от това има нужда Европа.

1

 

New kind of Europe

Facebook Profile Photo GTV-blue

Асоциацията, която българите правим с думата избори, вероятно не е от най- забавните и изпълнени със светлина и позитивизъм. Отношението на балканските политически партии към правото на избор на гражданите, обикновено е сериозно и забулено зад гръмки и високопарни фрази.

Не такава е ситуацията в Европа, обаче. Маркетинг и ПР специалистите от стария континент се опитват да предадат доза хумор и приятно усещане за нещата, които предстоят. Изборите за европейски парламент през май 2014 със сигурност са важно събитие, определящо бъдещето на стария континент за следващите 5 години. Специалистите по комуникации са изправени пред предизвикателството да открият функциониращи канали за диалог с обществото, израснало зад компютърния екран, имащо свой поглед върху нещата и тежката ръка да отсъжда – да или не.

#happyvoting е иновативна комуникационна платформа, прийом за ефективна комуникация с младите, образовани и необременени от сериозността европейци. Лично аз се забавлявах много и адмирирам всякакъв подобен тип нововъведения.

Накрая ще си позволя да споделя нещо любителско, но носещо достатъчно смисъл за да намери място тук. Лично мен ме забавлява доста.

Вегетарианска доза протеин

Киноа със спанак и гъби

Не, не съм станал вегетарианец, но следващата рецепта със сигурност е добра причина да се замисля върху възможността. От доста време ми се иска да експериментирам в кухнята с все по- популярната киноа. За тези, които не са запознати с културата ще кажа, че това е псевдо- житно растение, характерно с това, че е изключително богато на протеини – близо 15% от масата му. Освен с високата си хранителна стойност, киноата е полезна с това, че има високо съдържание на фосфор, магнезий и желязо. Често се използва в приготвянето на дехидратирани храни за космическите експедиции на НАСА.
Дългият зимен период, в следствие на който тялото ни не получава необходимите количества витамини и минерали, води до обща отпадналост, липса на апетит, добро настроение и устойчивост. Поради тази причина, предлагам следващата рецепта, която комбинира киноа и спанак – печеливши №1 в доставката на здраве и тонус.

Необходими продукти:

 1. Киноа – 1 ч.ч.
 2. Спанак –  300гр.
 3. Гъби печурки – 300 гр.
 4. Лук – 1 глава кромид
 5. Масло – 50 гр.
 6. Зехтин – 3 супени лъжици
 7. Чесън – 3 скилидки
 8. Сол
 9. Черен пипер

Измийте много добре киноата под топла течаща вода. Сварете в съотношение 1:3 в леко подсолена вода.

В отделен съд запържете в маслото и зехтина първо лукът и чесънът, след това нарязаните печурки, а след това добавете измития и едро нарязан спанак. Добавете сол и черен пипер на вкус. Когато спанакът и готов, добавете вече сварената киноа и разбъркайте.

Можете да сервирате като предястие в чаша за мартини. При желание можете да добавите и коктейлни скариди, които сварите предварително в подсолена вода.

Накрая се обадете на приятели, купете хубаво бяло вино и забравете, че Марта е яхнала метлата 🙂

Да бъдеш или не – математик в циркаджийска трупа.

IMG_4006

Над разпенилото се униние, мракота, безверие и циркаджийство, най- неочаквано изплува един варненски ученик, който може да сложи в неопетнената си длан редица български интелектуалци и “велики умове”.
Красивият ум – Христо Стайков, се отличава от своите връстници главно с енергията и желанието да създава уникалности. Под уникалности не разбирайте абстрактни творби на съвременното изкуство, а реално приложими в практиката джаджи, които с лекота биха могли да решат наболели обществени проблеми, да развиват логическата ни мисъл или просто да ни забавляват. Признакът, който ги обединява обаче е това, че те са плод на усърдния му труд, постоянство и инат. Христо е едва в 10 клас. Тепърва предстои да се изгради като личност и да развие таланта си на велик математик. Силно се надявам, че българската образователна система няма да го постави в рамките на посредствеността и зубрачеството, зад които се е окопала плашещо дълбоко. Надявам се, че хора като Христо ще бъдат двигател на промяната, която чакаме от години. Но не онази промяна в социално- икономическото ни състояние, а онзи ментален ъпгрейд, който ще ни избави от комплексарската ни орисия.

С гордост мога да заявя, че по време на срещата ни успях да взема и първото си интервю. Дано ви бъде интересно да чуете какво има да ни каже Христо, възпитаник на математическата гимназия във Варна.

Разкажи ни малко повече за проекта, с който впечатли президента Плевнелиев, а сега и Иван Портних.

Историята започна с един проект, който разработих за олимпиадата по информационни технологии. Там представих устройство, което поставено в автомобил, следи неговото местоположение и ускорение. На базата на получените данни, обработени и анализирани, се изчертава карта, която посочва къде и какви пътни неравности съществуват.

Според теб тази разработка би могла да бъде приложена в реални условия и би донесла ползи за обществото. А колко би струвала“

Не съм правил точни изчисления за това, колко би струвало практическото внедряване на устройството. За сега всичко е разработено на теоретично ниво, но в бъдеще бих могъл да доразработя идеята.

Буден ум като твоя трябва да бъде развиван. Мислил ли си къде искаш да продължиш своето образование – в България или някъде в чужбина?

Все още не съм взел окончателно решение. Запознат съм с разработките на няколко университети в чужбина, което е силен мотиватор за моето следване там. От друга страна зная, че в България също има добри възможности, които не бива да бъдат пропускани.

Зная, че освен проекта „за дупките“, ти си реализирал и много други. Приложени ли са някои от тях в практиката?

Да, един от проектите ми за олимпиадата по информатика в 8 клас беше реализиран под формата на Ipad приложение което показва връзката между математиката и картините на Мориц Ешер – холандски художник, известен с равнинните изображения на невъзможни в триизмерното пространство фигури. Мултимедийният продукт вече се ползва в редица американски училища – чрез него децата имат възможността да рисуват, без да познават в цялост математическите зависимости и симетрии.

“Не ми тежи да го подкрепям. Трудно ми е да го догонвам.”, сподели ми на финал Елеонора Павлова, научния ръководител на Христо.

Иван Димитров – за да си общественик е нужен авторитет

Дойде ред и за втория гост в блога ми. С Иван Димитров се познаваме от първите ни студентски години в Икономически университет – Варна. Иван е човек, с който съм разработил много проекти. Иван е човек, който е способен да ме побутва, докато изкачвам връх Мусала. Иван е човек, който ме учи на SEO 🙂 Иван е човека който често “засява” дълбоки мисли в главата ми, карайки ме да виждам повече различни точки. Иван е човек, от който можеш да се учиш.

След Денислав, дойде ред и ва Иван да сподели мнение относно обществениците в българското общество…

 

1 1. Какъв смисъл влагаш в понятието “общественик”?

За мен, общественикът е човек знаен и ангажиран с процесите в обществото. Общественикът трябва да бъде уважаван и да дава пример с поведението си. Той разбира се трябва да носи и отговорността от това. Да е способен да вижда общата картина и бъдещите тенденции. Лично според мен, общественикът трябва да е признат сред множеството. Той трябва да е постигнал значими резултати и доказал се в собственото си поле на изява. Човек можещ да се грижи за себе си, за семейството си (важно е общественикът да е семеен) и с обширен житейски опит. Накратко, „общественик” не може да е основно занимание, както и на хора с малко или никакви лични постижения и често със съмнителен морал.

 2. Как се става общественик?

Чрез авторитет. Гражданите трябва да го/я припознаят като личност с мнение, което е значимо и е обединяващо за голяма група от хора.

В момента е трудно да намерим обществена личност, около която да се обединим, но не е невъзможно. Добрият пример, а именно това са обещствениците, не е толкова очевиден. Вазов и сбирката под балкона му е пример за общественика и влиянието му. Талев е бил общественик. По време на престоя си в комунистическите лагери, част от работата му е вършена от други хора, защото той е бил прекалено слаб. Останалите обаче са го уважавали и са му помагали. Това е влиянието на общественика. Днес добрият пример съществува в живота, но рядко в медиите. На общественика му е необхудима трибуна, но на модерните трибуни не са й необхудими общественици, в истинския смисъл на думата. Хора, които да са пример с думите и действията си, с живота си. Учил, успял в личния си живот, възпитан, осъзнат гражданин, носещ правата и задълженията си. Човек, който цели благото на общесвото чрез индивидуалния си добър пример. Човек събиращ позитивите на множеството в себе си и поставяйки ги на пиадестал пред всички, като постижима цел. Общественикът за мен е силна фигура, която да бъде припозната от гражданите като еталон и носител на морал, ред и цялостна култура. Общественикът трябва и да прозорлив. Изобщо, да си общественик не е лесна работа.

Тези хора не трябва да са представители на обществото пред институциите. Те трябва да представят себе си пред институциите и да дават пример на останалите с действията си. Евентуално, те може да получат и обществената подкрепа. Цвета на нацията, търсещ и отстояващ правата си е пример, който ще бъде последван и от останалите граждани.

 

3. Трябва ли т.н. “общественици” да бъдат обществени представители пред институциите?

Представителство на гражданите пред институциите, които първоначално са избрани от същите гражданите звучи грешно дори в изречение, а какво остава като действие. Гражданите могат да изразят себе си по различни начини, дори с протести, но трудно може една личност да се изведе като представител. Възможно е, но е трудно да стане по легитимен и морално коректен начин.

За мен общественик може да е всеки акьор, певец, политик, журналист, спортис, познат бизнесмен и тн. Всеки популярен човек, заемащ обществена позиция по актуални въпроси с думи и действия и получаващ подкрепа и доверие от гражданите вероятно е общественик.

 

2

“Юначе” всеки ден, държи лекаря сломен

DSC_0007

Хората, които ме познават от детството ми, най- вероятно помнят проблемите, които имах с теглото. Лично аз помня тази част от живота си много добре. Вярвам, че отражението върху съзнанието на всяко дете със същите проблеми е голямо. Ефектът от това обстоятелство, особено в днешния свят на суета и еталони, е изключително негативен. Комплексът за малоценност и чувството за “отритнатост” се явяват непреодолима преграда пред крехкото детско съзнание.

Ако говорим за ефектите от наднорменото тегло във физическото състояние на децата, там алармите за проблем са много по- силни. Ниската физическа активност и наднорменото тегло водят до гръбначни изкривявания, деформации на ходилата, изкривяване на краката, сърдечни болести и болести на мозъка. Статистиката за заболели от сърдечни заболявания е силно тревожна.  Поне 30% от физически неактивните деца страдат от затлъстяване. Пропускат средно по 1 седмица повече от учебните занятия поради заболявания, а след това наблюдаваме същата статистика и при пропуснатите дни на работното място всяка година. Очаква се продължителността на живота им да бъде с над 5 години по-малка спрямо тази на физически активните.

Поколението на днешните 10-годишни деца е най-обездвиженото в човешката история и редица изследвания са категорични, че ще бъде първото, което ще има по-кратка продължителност на живота спрямо тази на родителите му.

Именно в борба с бича на 21 век се спуска детски спортен клуб “Юначе”, на чиято първа тренировка присъствах днес. Проектът цели развитието на творческия и интелектуален потенциал на всяко дете. Залага се на промоцията за здраве под надслов “Здраве за здравите”. Обстановката по време на тренировките е много непринудена, приятелска, провокираща творческите заложби на всяко дете. Подходът на треньорката отговаря напълно на нуждите на децата – професионализъм, търпение, умение за мотивиране и енергичност.

Съжалявам много, че когато аз съм бил на възрастта на тези малчугани, обстоятелствата не са ми позволили да боря проблемите с теглото по този начин. Затова пък, сега съм щастлив, че има хора, които мислят за здравето на нашите деца.

Пожелавам успех на проекта. На себе си пожелавам един ден да бъда част от него в качеството си на тренер по здравословно хранене. Една от мечтите ми ще бъда изпълнена – българския Джейми Оливър.