Хранителните кооперативи

По време на краткосрочната ми одисея в датската столица Копенхаген, силно впечатление ми направиха хранителните кооперативи, които придобиват все по- голяма популярност. Питате се какво представляват? Накратко, това са социални обединения, чрез които хората се сдобиват с хранителни продукти, но не хранителни продукти като тези от големите супермаркети, а тези, които сами произвеждат по биологичен начин. Обикновено, всеки член на кооператива е задължен да покрива определен норматив от часове в производство на продуктите, за да има възможността да ги използва след това. В други случаи се налага и заплащането на малка такса.
Ето тук можете да видите кратък репортаж, представящ един от кооперативите в Копенхаген.

Една връзка във Facebook ме провокира да напиша тази публикация. С най- голяма радост установих, че в България също започват да се зараждат подобни кооперативи. Казвам, че са подобни, защото идеята е малко изменена, но основата е запазена. И понеже съм сигурен, че думата кооператив поражда негативни асоциации в главите ви, ще кажа само, че в обединението на производители под една обща идея няма нищо лошо. Факта, че преди известно време в България хората са били принуждаване със сила да вкарват стопанствата си в тях, не ги прави лоши.

Та ето няколко положителни ефекта от създаването на подобен тип коопериране между хората:

На първо място, това ще засили социалната кохезия. Факт е, че когато хората имат обща цел и ясна визия за постигането й, то мотивацията им е естествена и води само и единствено до положителен ефект. Този ефект се изразява в по- добра социална среда, по- здрави взаимоотношения и по- продуктивни комуникация.

На второ място, кооперирането позволява на хората да подобрят хранителните си навици. Несъмнено, въвличането в подобна дейност отключва инстинктивната човешка жажда за знание. Хората започват да проучват начините за отглеждане на дадена култура, какви са нейните характеристики, какво е влиянието й върху организма ни и околната среда. Това води до изграждане на една по- здравословна и близка до естествената ни природа диета.

На трето място, органичното земеделие спомага за развитието на устойчивото производство на хранителни продукти. Факт е, че голяма част от конвенционално произведените хранителни продукти, в повечето случаи са вредни не само за нашия организъм, но и за околната среда. Всички препарати, изкуствени торове и пестициди увреждат почвата и водят до нейната ерозия. Доказано е, че до 50 години, конвенционалното земеделие ще унищожи плодородието на почвите. Тогава, продоволствената криза ще придобие съвсем различни измерения, а концерни като Монсанто ще бъдат обявени за терористични организации.

Ще се радвам да чуя и вашите предложения, с какво са полезни хранителните кооперативи. И още по- радостен ще бъда, ако моята статия ви провокира да станете част от идеята, чиято върховна цел е да подсигури по- добро настояще и съществуващо бъдеще.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s